Video hướng dẫn

Bảo Hành Sửa Chữa

HƯỚNG DẪN CHO MÁY PANASONIC
KV S2087
Scanning Passport With Panasonic KV-S1015/1026
Máy Quét Không Dây Sử Dụng App Trên Điện Thoại
Máy Quét Văn Phòng Chuyên Dụng Nhỏ Gọn 1026C/1015C
Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Scan Panasonic KV - S2087
Máy Scan A4 (Scan được passport) KV SL1056/KV SL10
Máy Scan A3 ( Bản vẽ, Hồ sơ địa chính) KV - S5046H
HƯỚNG DẪN CHO MÁY KODAK
I3000
Máy Quét Không Dây Sử Dụng App Trên Điện Thoại
Thay Thế Nhập Liệu Bằng Tay Với KodaK Alaris
<iframe width="50%" height="50%" src="https://www.youtube.com/embed/ah0_-en_NBM?list=PLLXRqvwxnJwQmP0amYcRBp8M_QWXVhaqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
HipHop - "Soái Ca" Kodak Alaris
<iframe width="50%" height="50%" src="https://www.youtube.com/embed/wa_XXBUcrf4?list=PLLXRqvwxnJwQmP0amYcRBp8M_QWXVhaqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Kodak ScanMate i1150 Caption
<iframe width="50%" height="50%" src="https://www.youtube.com/embed/KJifTi0f3Gg?list=PLLXRqvwxnJwQmP0amYcRBp8M_QWXVhaqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Kodak i1150
<iframe width="50%" height="50%" src="https://www.youtube.com/embed/SMOm164lvj8?list=PLLXRqvwxnJwQmP0amYcRBp8M_QWXVhaqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Máy Scan Dành Cho Quầy Tiếp Nhận Khách Hàng
<iframe width="50%" height="50%" src="https://www.youtube.com/embed/GseRiprWRQM?list=PLLXRqvwxnJwQmP0amYcRBp8M_QWXVhaqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>